Kategori: IIoT

Standard

Uppgradera till smarta produkter och ge dina gamla produkter nytt liv?

Fler och fler produkter blir uppkopplade, det är verkligheten idag, men långt ifrån alla företag har börjat sitt arbete mot att koppla upp sina produkter, av olika anledningar. Den enskilt största anledningen som vi stöter på är att det saknas kunskap om hur detta kan göras, och då kunskapen saknas blir det svårt att ta

Standard

Vad du behöver du veta om IoT?

Nu när IoT och IIot är på kraftig frammarsch är det direkt avgörande att vara med och använda tekniken i ett tidigt skede. Att vara före alla andra med sin IoT-utveckling kommer sannolikt visa sig få en betydande roll till att man får större spridning av sin produkt. Om man i god tid i utvecklingen