Kategori: IoT

Standard

Hur fungerar en smart andning ?

Om projektet.
Transformering expansion och kontraktion.
Negativa effekter av fukt över tid.
Data Loggning.
Olika typer av andnings-lägen.
Föreslagen AI –funktion

Standard

Hur du övervakar din vattenförsörjning från din mobil?

Vattenföroreningar är en av den största utmaningen för den gröna globaliseringen. Föroreningar påverkar människors hälsa genom att orsaka vattenburna sjukdomar. Målet med detta projekt är att utforma och implementera en arbetsmodell av IoT-baserat smart vattenförsörjnings- och övervakningssystem med mobil/webbapplikationer. För att förhindra föroreningar sprids måste parametrar som pH, grumlighet, konduktivitet etc., testas och kontrolleras för

Standard

Hur gör du din produkt smart med IoT?

Möjligheten med en IoT lösning är större än vad vi kan föreställa oss idag, allt kan kopplas ihop, med vad, är mer eller mindre bara fantasin som kan sätta stopp för. Industri 4.0 handlar om att maskiner skall kunna kommunicera med varandra, men det finns så mycket mer att göra inom detta, tex låta era

Standard

Hur fungerar olika kommunikationsprotokoll?

Protokoll för trådbunden kommunikation (egenskaper). UART – Universal Asynchronous Receiver & Transmitter. Mycket grundläggande kommunikationsprotokoll.