Uppgradera till smarta produkter och ge dina gamla produkter nytt liv?

Fler och fler produkter blir uppkopplade, det är verkligheten idag, men långt ifrån alla företag har börjat sitt arbete mot att koppla upp sina produkter, av olika anledningar. Den enskilt största anledningen som vi stöter på är att det saknas kunskap om hur detta kan göras, och då kunskapen saknas blir det svårt att ta beslut om vilken väg man ska gå.

Att börja med att uppgradera produkter som redan finns i sortimentet är ofta ett bra första steg, med den som utgångspunkt genomföra en SMART produktutveckling av produkten. Större Bolag har förstått detta och satsar stora summor på integrera sina produkter med SMARTa funktioner. Medan mindre aktörer tvekar, då det anses för dyrt / svårt och känner osäkerhet kring marknaden. Men smarta saker som är uppkopplade blir mer och mer ett grundkrav från konsumenter, om en produkt används i hemmet är det nog klokt att fundera på hur denna produkt skulle kunna passa i produktkategorin Smarta hem och om den skall ingå i ett Smart hem system, eller om produkten klarar sig själv. Konsumenter letar idag efter Smarta hem lösningar som gör livet enklare, roligare, ger mer upplevelser eller något behov som konsumenten har. Om er produkt kan tillfredsställa något eller några av dessa behov så finns det ofta en marknad för produkten. Att tänka på vid konceptstadiet är att en produkt som är Smart kan skicka information åt båda håll. Samtidigt som användaren kan ge kommando till produkten, kan produkten ge respons till användaren. Det betyder att man inte ska nöja sig med att bara styra produkten. Möjligheterna är minst lika stora åt andra hållet, vilken information skall produkten dela med användaren? och koppla händelser till om något speciellt händer med produkten. Det diskuteras att vänta med att starta upp produktutveckling av Smarta produkter med argument typ, det kommer att bli så mycket billigare längre fram i tiden med hårdvara. Risken är då att det missas en viktig punkt i detta arbete även om hårdvaran blir billigare kommer troligtvis mjukvaran bli mer kostsam då prognoserna pekar på en brist den kompetensen under flertalet år, vilket i så fall leder till högre kostnader för att ta fram mjukvaran, även mjukvaran kommer att öka sina krav. Då konsumenterna vill ha användarvänliga produkter, även om de är smarta, kommer mer och mer utveckling handla om att göra ett så enkelt användargränssnitt som möjligt. Men om det skall vara enkelt för användaren, då skall mjukvaran hantera allt detta som gör produkten användarvänlig. Detta tar tid att utveckla, inte minst då säkerhet är något som det behöver tas hand om i produktutvecklingen. Det Smarta hemmet kommer bestå av flera olika system, men som kommer att behöva samarbeta. Smarta hem produkter är något som kommer att utvecklas. De som är ute tidigt i sin bransch kommer att få konkurrensfördelar i form av kunskap om hur kunderna använder produkten, vilket kommer leda till insikter om vad som är nästa steg i produktutvecklingen. Funktionskraven kommer att bli mer och mer komplexa, samtidigt som det krävs från användaren att det blir enkelt att använda dessa komplexa funktioner. Detta ställer stora krav på att mjukvaran är genomtänkt och användarvänlig. Produkterna behöver även uppfylla den CE krav som för produkten, där en ny dimension är styrning där användaren inte kan se produkten. Det viktiga med Smarta produkter är att komma igång, inte att genomföra den perfekta smarta produkten, då ingen riktigt vet hur kunderna kommer att använda de nu möjligheterna. Möjligheterna är det mest fantasin som sätter stopp för. Några möjligheter som går att skapa: -Att produkten för speciella egenskaper vid vissa väder. -Att produkten aktiveras bara då många personer med mobiltelefoner är i rummet. -Att produkten informerar, reagerar på tidtagare. -Att produkten går att tala med, säga till, fråga saker. -Att produkter meddelar om vissa personer är i ett område. Tex en toalett fläkt, känner av att det är många mobiltelefoner i huset, då är den aktiv med fläkten hela tiden för att få en så fräsch luft som möjligt på toaletten. När sedan det bara är en person i huset går det betydligt mindre och med lägre hastighet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *