Nyheter

Standard

TYPER AV KOMMUNIKATIONSPROTOKOLL

Protokoll för trådbunden kommunikation (egenskaper).UART – Universal Asynchronous Receiver & Transmitter. Mycket grundläggande kommunikationsprotokoll. Full Duplex. Storlek på data är begränsad till 9 bit.

Standard

SMART MÄT- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM FÖR VATTENFÖRSÖRJNING

Vattenföroreningar är en av den största utmaningen för den gröna globaliseringen. Föroreningar påverkar människors hälsa genom att orsaka vattenburna sjukdomar.

Standard

Smart Band

Ett projekt med fokus på att övervaka användarens hälsa regelbundet och upptäcka eventuella medicinska tillstånd i det tidigaste skedet och kunna få omedelbar medicinsk hjälp. Med hjälp av detta smarta armband och mobilapplikation blir det en livräddare …

Standard

Hem automation

Det här projektet beskriver hur man kan designa ett avancerat hemautomatiseringssystem med enkel och billig teknik genom att använda sensorer för Wi-Fi, IR och Bluetooth teknik. Enheterna kan slås på/av med hjälp av fjärrstyrd IR teknik, persondator (PC), Android (eller) iOS-applikation via Wi-Fi & Bluetooth Funktionerna i detta projekt inkluderar Wi-Fi, Bluetooth och Internet-baserade

Open chat