Vad du behöver du veta om IoT?

Nu när IoT och IIot är på kraftig frammarsch är det direkt avgörande att vara med och använda tekniken i ett tidigt skede. Att vara före alla andra med sin IoT-utveckling kommer sannolikt visa sig få en betydande roll till att man får större spridning av sin produkt.
Om man i god tid i utvecklingen av sin produkt, lägger till aspekten med sökmotorer och hur de fungerar så kommer produkten rankas högt. Tack vare detta kommer sökmotorn ge din produkt högre auktoritet och ranka den högt länge, även när konkurrenterna kommer med sina produkter, just för att ni var tidiga.

1 Tidpunkt vid IOT införande kommer att vara avgörande

Att vara tidig i sin utveckling av IoT innebär att tillverkaren automatiskt får många insikter om hur enheterna brukas av användarna. Det kommer att samlas in mängder av kundinformation som gör att man i ett mycket tidigt skede kan genomföra sin vidareutveckling med mer fritt spelrum då marknadens beteenden ännu ej är satt. Många regler, standarder och säkerhetsföreskrifter behöver följas, vilket kommer att kräva mer av utvecklingen i framtiden. Det finns stor risk för att de som inte är med i utvecklingen från start kommer att få gå en svårare väg när de behöver arbeta ikapp de som har börjat sin resa tidigare.

2 IoT kommer att möjliggöra optimeringar av processer

Uppkopplade enheter kommer att möjliggöra optimeringar av företag, genom att skapa effektivare processer, öka produktivitet och minska ineffektivitet. Ett exempel på ineffektivitet som vi har sett en betydande förändring på i och med Coronas utveckling, är att förr var det betydligt fler långväga resor för möten. Dessa avklaras nu i hög grad via digitala verktyg. Detta kommer med stor sannolikhet utvecklas mer och mer, med fler och bättre verktyg som ger en effektivare integration av olika system och processer. Genom att använda digital utveckling kommer kostnadstrycket med tiden att sänkas. Individanpassning för att uppnå en optimerad process kommer troligtvis att bli ett faktum. Systemet kommer själv att identifiera om det begås misstag och då reagera på detta och skapa en kvalitetssäkringsprocess utifrån problembilden.

3. De digitaliserade verktygen kommer att vara mer specialiserade, att sätta ihop tjänster av specialiserade verktyg blir sannolikt en växande marknad.

En aspekt är att de digitala verktygen kommer att vara mer specialiserade, med högre detaljgrad. Det kommer troligtvis utvecklas fler tjänster för att hantera hur man kan sätta ihop dessa digitala verktyg till paket som är användarvänliga för den stora massan, med andra ord förenkla för användarna utifrån deras perspektiv. Exempel på detta är sensorer som följer enheter och/eller kunders användning ur flertalet olika aspekter. För att de som vill använda de specialiserade tjänsterna skall få ett sömlöst system, kommer marknaden gå mot att fler och fler fokuserar på att skapa ett system av flera system. Idag är det inte ovanligt att det finns många system som inte pratar med varandra, med redundans som följd.

4. Hållbarhet kommer bli en viktigt del av framtidens uppkopplade system

Iot kommer att påverka både hållbarhet och konsumtion. Det kommer att drivas mot ett miljöperspektiv i systemen. Förr så var systemen fokuserade på en nischad aspekt, medan i framtiden så behöver även aspekten av miljöpåverkan tas med.
Resurser och logistik är exempel på hur man, med digitala system, kan stödja den miljöutmaning som är ett faktum som världen behöver arbeta med. Digital transformation kommer med andra ord att säkerställa hållbara utvecklingsmål för att hantera globala utmaningar.
Det finns siffror att matproduktion kan effektiviseras med 30% genom digital transformation, där den digitala resan startar med jordbruket och slutar när maten intas vid matbordet.
Att vid skapande av digitala system lägga in miljöaspekter, är troligtvis en trend som kommer att växa. Tex att demonterings instruktioner på produkter skall vara tillgängliga för att sortera den uttjänta produkten väl. Möjligheten till själv service är möjligheter som kan växa, tex att låta kunden göra viss felsökning själv och byta moduler utifrån felsökningsinstruktioner. Det är inte alltid lönsamt att ta ut en serviceperson men om reservdelen kan bytas av kunden själv så kan produktens livslängd ökas ut ett ekonomiskt hållbart perspektiv.

5. Framtidens Olja kommer att vara digitalisering av verksamheter.

Idag börjar det att diskuteras att det digitala kommer att vara den nya oljan för framtidens utveckling och industri. Datadriven utveckling kommer att ersätta arbetskrävande arbeten.
Det kommer att göra att det blir lätta arbeten även vid tunga processer. Systemen kommer att vara mer kostnadseffektiva över tid än det manuella, en stor utmaning kommer att vara att de besluten inte kommer att tagas i alla företag, vilket kommer att generera större skillnader mellan de verksamheter som hanterar det med digitala processer och de som väljer att avvakta, Det skapar också nya affärsmodeller, från anslutna. produkter till as-a-service-erbjudanden på marknader där de tidigare inte har funnits. Digitalisering driver många marknader mot en konsumtionsbaseradmodell, med Uber som ett mycket synligt exempel, som förvandlar affärsmodellen för konsumentfordon och bilägare som helhet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *