Hur fungerar en smart andning ?

Övervakning av fukt i oljekyld transformator.

När oljan i expansionskärlet på en oljekyld transformator genomgår en expansion eller en kontraktion säger man att transformatorn andas.

Om projektet

  • Transformering expansion och kontraktion
  • Negativa effekter av fukt över tid
  • Data Loggning
  • Olika typer av andnings-lägen
  • Föreslagen AI –funktion
  • Trådlös dataöverföring
  • Blockdiagram
  • Mobil App

Transformering expansion och kontraktion

Negativa effekter av fukt över tid

Försämrar oljans isoleringsegenskaper

Nedbrytning av den solida isoleringen på lindningen

Drastisk begräsning av transformatorns livslängd

Trådlös dataöverföring

Dataöverföring till två typer

GSM baserat

WiFi baserat

Datan överförs först till en företagsdatabas.

Därefter från företagsdatabasen till mobilapp eller webbplats

Blockdiagram.

Olika typer av Andnings-lägen.

Normalt tillstånd

(Andningen fungerar normalt)
Regenereringsläge

(Silica-gelen byts inte ut, den regenereras automatiskt genom andningen)
Fel

(Andningen fungerar inte)

Data Loggning

Värden skickas trådlöst och lagras i databasen.

Värdena lagras minst i 3 år.

Värden loggas var 20 minut.

1. Tidsstämpel.

2. Relästatus (Normal, Regenerering och Fel).

3. Fuktighet.

4. Temperatur.

5. PPM (parts per million).

Föreslagen AI –funktion

• När det finns en felstatus visas det i vår andningsenhet, så att vi enkelt kan identifiera felet och åtgärda det.

• För att lära dig mer om vår andningsenhet, se punkterna som nämns nedan.

1. Automatiskt regenerering av silica-gel (Regenereringstiden kommer att identifieras efter andningens behov).

2. Andningsstatus och mätvärden sänds med 20 minuters intervall, eller vid större förändringar av de aktuella värdena.

3. Tidsbaserade triggers bör användas för att frigöra silica-gel från tanken.

4. Andningsstatus uppdateras grafiskt i mobilapp och webbplats.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *