Hur gör du din produkt smart med IoT?

Möjligheten med en IoT lösning är större än vad vi kan föreställa oss idag, allt kan kopplas ihop, med vad, är mer eller mindre bara fantasin som kan sätta stopp för. Industri 4.0 handlar om att maskiner skall kunna kommunicera med varandra, men det finns så mycket mer att göra inom detta, tex låta era maskiner / produkter kommunicera med både kund och er.

Idag diskuteras IoT ofta inom service och underhåll, men det handlar även om att skapa kundrelationer. Genom att se hur kunderna använder era produkter ,går det att förbättra produkterna mer mot kundens behov. En beprövad produkt med robusta funktioner kan anpassas till en hållbar utveckling av produkten.

Produkter kan få en förlängd produktlivscykel och nya business, genom att komplettera med en styrning eller datainsamling. Med hjälp av insamling som sker i realtid går det att skapa beslutstöd.

THINGS at WEB har utvecklat kundanpassade system för att skapa utvecklade kundrelationer och möjligheter för företag att växa genom att låta produktens intäkter att leva vidare efter att den är såld, och skapa affärer som skapar nya möjligheter för lönsamhet, och framför allt ökad kundnöjdhet.

Genom att använda sig av en mini dator eller olika kommunikations enheter så finns flera typer av möjligheter.

Mini dator är en lösning som passar om man vill bygga in styr och regler i enheten nära maskinen. Det finns flera olika standardlösningar när det gäller mini datorer, några av de mest kända är Raspberry Pi och Arduino där man kan programmera automationer och styrning.

Mätpunkter kan bestå av en enkel enhet begränsad logik möjlighet, enheten har som huvudsaklig uppgift att sända och ta emot data, mer av logiken ligger då på servern, fortfarande kan det skapas automationslösningar, men här ligger huvuddelen av automationen som i en molndator.

Många produkter kan kostnadseffektivt få nytt liv genom att koppla upp dessa, då produktutveckling ,konstruktionen och designen redan framtagen. Genom att modifiera dem så att det passar kundens behov av digital kommunikation med er produkt så kan produkten få nytt liv på marknaden och en förlängd produktlivscykel igen.

Exempel på möjligheter som finns:

Inom industrin så kan information följa med en produkt längs hela värdekedjan. Det är möjligt att samla data till senare steg i processen knutet till den unika produkten genom flera tillverkares processer och processens totala kritiska parametrar.

Merförsäljning, om du säljer en produkt kan du följa produkten även när den är hos en slutkund. Om produkten behöver service eller underhåll , så kan givare och sensorers data skapa underlag för servicebehov.

Något som skapar en möjlighet att minska lagren med reservdelar, då det kan komma förvarningar om underhållsbehov. Och därmed behöver inte lagren fyllas med mer än nödvändigt, då systemen kan prognostisera vilket reservdelsbehov som finns inom en tidsrymd.

Att ansluta produkter och därmed låta dem kommunicera med varandra skapar en ny värld med otaliga potentialer. Alla typer av företag kan bli mer lönsamma och effektiva, vilket sparar pengar, minskar vissa risker och därmed ökar ditt totala försäljningsvärde och utformar nya kreativa idéer för dina kunder. Vi hjälper dig att nå ditt mål och att välja den mest lämpliga IoT-lösningen som dessutom tar hänsyn till dina processer, produkter och erbjudanden. Detta kommer senare att resultera i att dina tjänster har en högre standard som också underlättar många individers vardag. Vi på THINGS at WEB har industriell bakgrund och förstår tillverkning, produktion och produktutveckling, flera av oss har arbetat inom industrin i många år, och känner till de frågeställningar som brukar vara inom en organisation.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *