Hur håller du koll på din hälsa genom smarta armband?

Ett projekt med fokus på att övervaka användarens hälsa regelbundet och upptäcka eventuella medicinska tillstånd i det tidigaste skedet och kunna få omedelbar medicinsk hjälp. Med hjälp av detta smarta armband och mobilapplikation blir det en livräddare genom att hjälpa användaren med att få en tidig diagnos av det specifika medicinska tillståndet som kan uppstå och ge råd om behandling och möjlighet att skicka larm.

Här kan varje individs hälsobehov tillgodoses med kontinuerlig övervakning och larmfunktion. Kontinuerlig övervakning av hälsan är en utmaning och faktum kvarstår att det finns väsentliga behov av verktyg och teknik för hälsobedömning för att lösa dessa problem.

Med den innovativa teknik som vi tagit fram är så analyserar vi användarens svett och dess beståndsdelar (natrium, kalium, glukos och laktat) för att upptäcka sjukdomar. Ogynnsamma medicinska tillstånd kan förebyggas och förhindras genom att kunna söka vård i ett tidigt skede. Huvudsyftet med vårt projekt är att designa och utveckla ett hälsoövervakningsarmband och mobilapplikation som mäter viktiga parametrar som avläser ditt svett och enkelt, kan spåra parametrar som kroppstemperatur, blodtryck, pulsfrekvens, syrenivå. Men den upptäcker också natrium-, kalium-, glukos- och laktatnivåer och kan även larm om social distansering, medicinska påminnelser och virtuell medicinsk konsultation. De insamlade uppgifterna lagras på en säker server för framtida referens i enlighet med lagkrav.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *