Hur du når en bredare publik på internet?

Tycker du digitalmarknadsföring är komplex, du är inte ensam.

En introduktion till en mer omfattande marknadsförings serie. Att läsa en kort text om digitalmarknadsföring och sedan tro att man förstår marknadsföringens utmaningar är en utopi, men det kan vara en början. När det gäller digitalmarkandsföring krävs det mycket arbete för att lyckas, för nästan alla försöker, men långt ifrån alla lyckas.

Kundgruppen

Innan vi börjar med marknadsföringen på nätet så är det viktigt att diskutera vilken kundgrupp vi vill nå, och i vilken roll vill vi nå kundgruppen.

Vi kan exponera meddelande till kunder på flera sätt, att ta fram en levande strategi gör det lättare att nå målen. Den första strategin är inte alltid färdig, den behöver ofta justeras för att träffa rätt grupp av människor.

Några exempel på beslut som behöver tas innan uppstart av arbetet:

Att tänka på i strategin är att det är två huvudgrupper av digital marknadsföring. För att förklara dessa använder vi oss av Google och Facebook, vilket är två olika typer av marknadsföring. Google bygger på att kunden söker efter något i Google och då vill vi komma upp som ett av de möjliga resultaten, om det är en relevant sökning för oss. Dvs kunden söker aktivt efter något, och har ofta kommit en bit i sin beslutsprocess , kunden är intresserad av ämnet / produkten / etcetera.

Facebook (en av flera) är inriktad åt andra hållet , man vill påverka kunden genom sitt budskap så att den skall bli intresserad. Kunden har oftast inte kommit någonstans i sin beslutsprocess vid Facebook marknadsföring, den behöver då vara mer inåtriktad på att skapa ett behov hos kunden för din produkt/Tjänst.

Vad är produkten vi vill marknadsföra, eller skall vi marknadsföra vår hemsida för att öka trafiken? Vem är kunden? När använder kunden denna produkt? Är det en yrkesmässig produkt, eller en produkt som används privat, är det en DIY (Do It Yourself) produkt? Vad är värdet för kunden med vår produkt / service? Hur skulle produkten / tjänsten kunna förbättra kundgruppens liv? Hur skulle du kunna beskriva detta på ett enkelt men tydligt sätt med 1 till 2 meningar?

När vi bestämt oss för ovanstående frågor med kompletterande frågor så går det att börja fundera över nästa steg, vilken eller vilka kanaler vi skall använda oss av för att nå kundgruppen.

Yrkesmässig kundgrupp

Om vi ser att produkten är strikt yrkesmässig kommer troligen Linkedin och Google att vara två huvudkanaler, kanske med en komplettering av Youtube.

Man kan sedan lägga till kundgrupper med samma fritidsintresse och då kan även Facebook vara intressant, dvs om en större andel av de med det aktuella fritidsintresset har ett yrkesmässigt intresse.

Privat kundgrupp

Om vi riktar in oss på de sociala medierna så är intresse, geografi och demografi viktiga aspekter, men något som framförallt är viktigt är bilder och dess kvalitet och attraktion. Användaren tittar oftast först på bilden sedan på texten, så det är en viktig kombination där bilden ofta är nummer 1 ur ett kundgruppsperspektiv.

Google ,Bing kundgrupp

När vi använder oss av google är sökorden otroligt viktiga, tyvärr görs inte alltid ett arbete på samma sökord som kundgruppen söker på, och då blir antalsökningen låg.

Genom att använda keyword planner kan man få fram verklig statistik över antal sökningar för olika ord, tex ord som det söks sällan på kommer besöksvolymen vara låg, då helt enkelt väldigt få söker på de orden.

Ett exempel för att visa hur viktigt ordval är, om vi söker på ordet hårklippning så får vi upp 100-1 000 sökningar / månad i Sverige. Medan om vi söker på frisör, 10 000- 100 000 sökningar / månad. Men om vi söker på barberare så får vi sökningar på 1 000-10 000 sökningar/månad.

Genom att kombinera olika ord på hemsidan kan med andra ord öka antalet besökare dramatiskt. Men de hittar er inte utan att ni gör arbetet med att uppdatera er hemsida med rätt ord för att nå er kundgrupp.

Facebook

Facebook är en möjlighet som går att arbeta med för att få ett bra resultat, men man bör vara beredd på att det kan ta några vändor innan man hittar sin marknadsföring. Det är tex lätt att ta en för bred grupp som kanske inte är intresserad av din vara / tjänst, det kommer då att kosta mer än det smakar, men genom att arbeta med analyser av resultaten så går det ofta att effektivisera marknadsföringen. Ett exempel: En glasskiosk som är barnvänlig i sin utformning öppnar och marknadsför detta ordentligt, för att inte missa någon så sätter annonsören inte in något intresse för målgruppen, nu kommer den gå ut på bredfront till alla i området , medan äldre och singlar är lite sämre på att köpa glass, så förbrukas budgeten på alla i kundgruppen, medan om Facebook annonsen var inriktade på barnfamiljer, så skulle antagligen mer barnfamiljer hittat glasskiosken, för att budgeten inte förbrukats på andra kundgrupper.

Det kan finnas en demokrati i det hela också att det kanske är framförallt män eller kvinnor som köper glass till familjen, då kan det vara en aspekt att lägga till i annonsen för att spetsa till den lite för kundgruppen som verkligen köper din produkt.

Genom att utvärdera dina annonser går det att skapa effektiva annonser, men det behöver arbetas med annonser och utfall. Det kan vara så enkelt att den som står i glasskiosken för en grov statistik över kunder. Arbetaren ser att den stora kundgruppen är mammor med barnvagn som handlar på förmiddagen, medan på helgen så är det Pappor som köper glass till hela familjen.

Då finns det ett mönster att bygga sin kampanj på, en annons på vardagar för mammor, samt en annons som riktar in sig på pappor på helgen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *